Dodany: 2011-11-23 12:16:37

 

Źródła prawa polskiegoWszystko co istnieje ma swoje źródło czyli skądś pochodzi i do czegoś zmierza. Taki ma cel dla wszystkiego jest to inny cel, warto go jednak poznać i zrozumieć. Właściwe rozpatrzenie sprawy jest prostą drogą do dojścia do zrozumienia tak uczyli się np. adwokaci olsztyn.

 

Stanowią oni teraz znakomite źródło informacji i obiektywnych danych. Warto korzystać z pomocy adwokaci olsztyn. W Polsce prawo ma kilka źródeł wyliczają adwokaci olsztyn. Zaliczyć do nich należy bez wątpienia konstytucję. Konstytucja to naczelny i nadrzędny akt prawa polskiego, tworzony przez lata dla pokoleń przez starsze pokolenia.

 

Konstytucja decyduje o tym co jest zgodne z prawem lub nie oczywiście tylko to co zgodne może obowiązywać. Wszystkie pozostałe akty prawne są zgodne z konstytucją. Ustawy to kolejne akty będące źródłem prawa w Polsce, są to kodeksy ubrane w właściwe normy i zasady w jednym dokumencie. Ważnym źródłem są także kodeksy wszelkiego rodzaju jak np. kodeks karny, drogowy. Ustawy mogą mieć różne nazwy i dotyczyć wszelakich dziedzin tak jak ustawa medialna czy służby zdrowia.

Dodaj nowy komentarz do artykułu Źródła prawa polskiego
Nick: